Úvodní stránka » Aktuality » Organizační pokyny od 12.4.2021 pro školku

Organizační pokyny od 12.4.2021 pro školku

Do školky se vrací pouze předškoláci.  U dětí určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Testování se bude provádět každé pondělí a čtvrtek samoodběrem (za asistence zákonného zástupce) prostřednictvím antigenního testu. Organizovat ho budou učitelky podle připraveného rozpisu. Informace obdržíte emailem.

Testování se neprovádí u dětí, kterým neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR  testu s pozitivním výsledkem (nutno doložit). Nebo u dětí, které doloží negativní výsledek RT – PCR testu     (z odběrového místa), který není starší 48 hodin.

Děti, které mají příznaky onemocnění, zůstávají doma.

Důležité upřesňující informace najdete na https://testovani.edu.cz/  .

Zvláště upozorňujeme na instruktážní videa a na manuál https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf  .