Úvodní stránka » Aktuality » Prohlášení

Prohlášení

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že zaměstnanci naší školy vstoupí dne 27. 11. do jednodenní výstražné stávky. To znamená, že v tento den bude uzavřen 1. a 2. stupeň ZŠ, školní družina, MŠ i školní jídelna (oběd ve školní jídelně bude všem dětem hromadně odhlášen).

Nestávkujeme za sebe ale za naše děti. Naše požadavky jsou legitimní, jde nám o udržení kvality vzdělávání – a proto chceme:

  • Zabránit dalším nekoncepčním škrtům v oblasti školství
  • Zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy
  • Zamezit snižování výdajů ve školství, které negativně ovlivní kvalitu vzdělávání na školách
  • Zamezit snížení mzdových prostředků na platy nepedagogických a dalších pedagogických pracovníků v roce 2024

Věřím, že naše důvody pro stávku pochopíte. Vím, že stávka bude pro Vás znamenat jisté komplikace. Pro dobro věci je ale lepší obětovat jeden den, než dlouhodobě snižovat úroveň vzdělávání.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

V Brandýse nad Orlicí, 22. 11. 2023                                                                                        Mgr. Miloslav Dušek