Úvodní stránka » Mateřská škola

Mateřská škola

Představujeme naši školu

Mateřská škola je budova okálového typu a byla postavena v roce 1975 v křetínském kopci. Její součástí je rozsáhlá zahrada se dvěma pískovišti a herními prvky. V mateřské škole byly nejdříve tři třídy, funkční kuchyň a suterén. V současné době využíváme dvě třídy. V roce 2019 byl vyměněn nábytek ve všech třech třídách a na zdokonalování materiálního vybavení se stále pracuje.

V kuchyni se od počátku vařilo. V současné době tato kuchyň funguje pouze jako výdejna, do které se dováží jídlo ze školní jídelny. V suterénu mateřské školy se nachází kotelna, prádelna a tři malé třídy: hudební (pro výuku flétny), výtvarná a mini tělocvična (k dramatickým, relaxačním aktivitám).

Mateřská škola každoročně pořádá pro své žáky rozmanité akce. Účastníme se lyžařské školičky v České Třebové na Pekláku a plavání v Ústí nad Orlicí. Během roku pořádáme různé polodenní výlety do okolí Brandýsa a na konci školního roku celodenní výlet. Pro rodiče s dětmi jsou připraveny další akce např. Halloween, adventní setkání, překvapení pro maminky a Aktovkový den (slavnostní loučení s předškoláky).

Bc. Hana Frydrychová, vedoucí učitelka

 

Dne 1. ledna 2021 došlo ke sloučení mateřské školy se základní. Obě zařízení pokračují pod společným názvem Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí. Ředitelem vzniklé příspěvkové organizace je Mgr. Miloslav Dušek, zástupkyní pro ZŠ Mgr. Iva Krajová. Vedoucí učitelkou MŠ se stala Bc. Hana Frydrychová.

Chtěli bychom navázat na vše dobré, co bylo v mateřské škole vykonáno, možná ještě zvýšit kvalitu poskytovaných služeb při výchově a vzdělávání předškolních dětí. V současné době se snažíme najít co nejschůdnější cestu pro proces bezproblémového přechodu pod jedno zařízení. Sloučení škol nám zcela jistě umožní větší propojenost, sounáležitost a prosperitu.

Chceme sloučením zajistit především provázanost školních a vzdělávacích programů, více nabídek nadstandardních aktivit v rámci jednoho právního subjektu, větší pravděpodobnost získání finančních prostředků, lepší komunikaci při realizaci společných projektů spolufinancovaných z EIJ     a jiných subjektů, vyšší efektivitu řídící práce a optimální využití zaměstnanců. Jistě bude možné vytvořit jednotnou   a na sebe navazující koncepci předškolního a školního zařízení sjednocenou čestným názvem školy J. A. Komenského. Pro město Brandýs nad Orlicí jako zřizovatele bude sloučení znamenat jednání s jednou organizací, a to samé pro rodiče dětí. Hospodaření s prostředky neinvestičního příspěvku zřizovatele a dalšími fondy (investiční fond, fond oprav) organizace bude efektivnější. Dále dojde i ke zlevnění a zjednodušení procesu auditu, kdy jím bude procházet pouze jedna organizace.

   Mgr. Miloslav Dušek, ředitel školy